Dit is hoe Valury werkt…

Valury is een professionele tool om (periodieke) bedrijfswaarderingen te maken. Op basis van jouw historiecijfers, prognoses en omgevingsfactoren krijg je inzicht in de waarde van je onderneming. Officiële waardering nodig? Selecteer zelf een waarderingsspecialist die met jouw input een officieel waarderingsrapport opstelt.

1. Beoordeel de geschiedenis

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties, maar wel inzicht. En ze vormen de basis van de waarde van je bedrijf. Stap voor stap worden in een handige wizard je laatste drie historiejaren uitgevraagd. Nog geen cijfers van vorige jaren? Dan beginnen we vandaag met het schrijven van jouw geschiedenis.

2. Voorspel de toekomst

De waarde van een bedrijf ligt in de toekomst. Welke resultaten verwacht je te gaan behalen? Een lastige vraag, waarbij de onderbouwing cruciaal is. Valury helpt je op weg met het maken van goed onderbouwde prognoses.

3. Beoordeel de omgevingsfactoren

Ook de omgeving beïnvloedt de waarde van je bedrijf. We vragen je onder andere naar de belangrijkste concurrenten, de grootte van de markt en hoe je daar strategisch op inspeelt. Nadat je dit hebt ingevuld kun je deze gegevens vergelijken met concurrenten uit de markt. Uiteraard volledig anoniem.

4. Maak een waardeïndicatie

Op basis van de door jou verstrekte gegevens berekent Valury de bandbreedte waarbinnen de waarde ligt van jouw onderneming. Deze bandbreedte komt tot stand door je input te spiegelen aan het maximale en het minimale risicoprofiel. Aan het maximale en het minimale risico hangt een fors waardeverschil van de onderneming.

Optioneel: kies een valuator

De bandbreedte laat zien hoe belangrijk het risicoprofiel is. Een valuator kan deze precies voor je bepalen. Ook beoordeelt hij met behulp van Valury de plausibiliteit van je prognoses. Op basis hiervan bepaalt hij de waarde van je bedrijf die wordt vastgelegd in een rapport. Binnen Valury kun je makkelijk contact leggen met een (register) valuator. Natuurlijk kun je ook je eigen accountant of adviseur aanwijzen als valuator en toegang geven tot het systeem.

Het inschakelen van een valuator gaat gemoeid met extra kosten. Dat stem je rechtstreeks af met de door jou gekozen valuator.

Extra: Evalueer je realisaties

Door je eerdere prognoses af te zetten tegen je gerealiseerde cijfers, krijg je inzicht in de mate waarin je je verwachtingen waar maakt. Door jezelf zo een spiegel voor te houden kun je steeds betere prognoses maken, waardoor je een betrouwbaarder beeld krijgt van de waarde van je onderneming.

Begin gelijk!

Door een account aan te maken kun je gelijk aan de slag.