Daar kunnen we kort over zijn:
Valury Basic is en blijft gratis.

User Pro

20,-maand

  • Historische data ingeven
  • Prognoses maken
  • Omgevingsfactoren bepalen
  • Benchmarkdata mkb markt
  • Waarde-indicatie
  • Valuator kiezen
  • Prognoses evalueren
  • Benchmarkdata (sub)branche
  • Presentatie op investeerdersplein
  • RealisatieFactor